“Bóng Kích Nổ: Xu Hướng Trang Trí Sự Kiện Độc Đáo”

1.000.000

Giá bóng bay kích nổ tùy thuộc vào số lượng quả bóng.

  • Gói kích nổ 1-3 quả : Giá 1.200.000 đ/1 quả (Tổng 3 quả là 3.600.000 đ)
  • Gói kích nổ 4 quả : Giá 1.200.000 đ/1 quả (Tổng 4 quả là 4.800.000 đ) —> giảm còn 4.000.000đ
  • Gói kích nổ 6 quả: Giá 1.200.000 đ/1 quả (Tổng 6 quả là 7.200.000 đ) —> giảm còn 5.400.000đ
  • Gói kích nổ 8 quả : Giá 1.2000 đ/1 quả (Tổng 8 quả là 9.600.000 đ)—> giảm còn 6.400.000đ

Hotline: 0704.982.686 (Bong Bóng Việt – Decor Birthday)

Zalo: https://zalo.me/0704982686

zalo-icon
phone-icon